DLYFormulario

Zuk esan

Datuen babeserako legea

Oinarri hartuta 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluak xedaturikoa, Hernaniko Udalak adierazten dizu formulario honen bitartez zure gainean eskuratzen dituen datuak Hernaniko Udalarenak diren fitxategi automatizatuetan jasoko dituela adierazitako zereginetarako.